Congres Human Factors NL 2016 werd een groot succes

Op 24 en 25 november jl. organiseerde Human Factors NL - vereniging voor ergonomie – haar tweejaarlijkse congres.

De eerste dag was Engelstalig en mede bedoeld voor de vertegenwoordigers van twee Europese organisaties in het vakgebied: de Federation of European Ergonomics Societies (FEES) resp. het Centre for Registration of European Ergonomists (CREE). ’s Ochtends was het thema ‘Ergonomics in design for all’ en ’s middags “Ergonomics and Creativity”. Ruim zeventig deelnemers uit diverse Europese landen namen deel. In de middag werd ook de Liberty Mutual Award van de International Ergonomics Association (IEA) uitgereikt; de IEA/Liberty Mutual Medal in "Occupational Safety and Ergonomics" wordt jaarlijks uitgereikt aan het meest uitmuntende en originele onderzoek dat leidt tot vermindering of verlichting van arbeidsgerelateerd lichamelijk letsel. Deze belangrijke prijs is dit jaar gewonnen door Pieter Coenen, Idsart Kingma, Cécile Boot, Paulien Bongers en Jaap van Dieën onderzoekers van de VU en het VUmc. De presentaties van deze engelse dag zullen via de website van HFNL beschikbaar komen.

Op de tweede dag was het thema ‘de menselijke factor in de Digitale wereld’. Willem Peter de Ridder van Future Studies opende met tal van voorbeelden waarvan velen denken dat die toekomstmuziek zijn. Maar hij maakte duidelijk dat de digitale invloed op ons werk, privéleven en vervoer zo snel gaat, dat al veel van zijn voorbeelden realiteit zijn, terwijl we ons daar nog niet bewust van zijn. Deze dag stond onder voorzitterschap van Huub Pennock. Binnen vier deelthema’s werd de dag verder gevuld met prikkelende en inspirerende presentaties en levendige discussies. De ruim honderd deelnemers toonden zich unaniem enthousiast over de confrontaties en de nieuwe inzichten die ze uit de sessies meenamen.

Aan het eind van deze tweede dag werden drie prijzen uitgereikt.

  1. Suzanne Hiemstra-van Mastrigt van TU Delft won de Human Factors NL Dissertatieprijs 2016 voor haar proefschrift “Comfortable passenger seats: Recommendations for design and research” Sponsor van deze prijs is de Stichting Registratie ergonomen.
  2. De Pieter Rookmaaker prijs voor Mobiliteit ging naar Marian Loth van TU Delft voor haar ontwerp van een hygiënisch treintoilet. Sponsor van deze prijs is Intergo.
  3. Jan Dul heeft de Human Factors NL prijs 2016 gewonnen vanwege zijn excellente prestaties op het brede gebied van human factors en ergonomie. Sponsor van deze prijs is vhp human performance.
terug naar het overzicht